Navigation Tree Movie Star Techno Star Culture Star History Star

Iudyce - Movie Star

partly dutch articles

Voel je vrij om een artikel uit de lijst te klikken en lezen
Moderne technologie uit de toekomst zichtbaar.
Een greep uit de technologie van boeken en films.
en andere informatiebronnen.

Inhoudsopgave:

City of Light
Robotica
Green Lantern
Augmented reality
Psycho historie
time capsule
Honey Comb
Gravity Waves
Quantum Communication
Debt clearance
Programmable instinct
Surgical Operations
Materie van de toekomst
Continuum

City of Light

De stad van het licht een onderwerp uit de serie 'the hundred'
Over een stad waarin door het eten van een chip met een lemniscaat teken erop
je onderdeel wordt van de stad van het licht, waardoor je een illusoir figuur ziet van een dame
die je goede raad geeft, dat volgens het verhaal voorspoed en gezondheid geeft.
Ook zou de chip zich in je lichaam veranderen tot een netwerk van nieuwe zenuwen.


Robotica door schrijver Isaac Asimov

In de boeken van isaac Asimov spelen robots een spannende rol.
De beroemde robot Daneel Olivaw
Hij benoemde ook de drie wetten van de robotica.
De eerste wet dat een robot de mens moet beschermen.
De tweede wet dat hij menselijke bevelen altijd moet opvolgen.
De derde wet dat hij zichzelf moet beschermen.

Deze robots hadden een positronisch brein.
Een soort cellen die zichzelf een bepaalde werkwijze aanleren.
Positronsich als een soort levende cellen die menselijke hersenen imiteren.

Er was ook een nog meer geavanceerde robottechnologie die gravitonisch robots heten.
Deze waren niet onderworpen aan de drie wetten van de robotica,
maar schreven hun eigen regels tijdens hun 'leven'.

De robots hadden soms bijzondere talenten. Zoals een robot die kunst maakte op een hoog niveau.
Maar tijdens een controle zijn talent kwijtraakte door een kalibratie.

Er was ook een robot die gedachten kon lezen, maar niet gewenst was door de te eerlijke telepathie.


The green Lantern

Een film die enige jaren geleden in de bioscoop is geweest,
verhaalt over een technologie die door een soort groene lantaarn
de eigenaar maakt tot een soort superheld.
Een mind-extension is het eigenlijk waardoor alles dat je denkt,
zich manifesteert als een soort tijdelijk materie.
Als je denkt aan een brug, dan wordt het werkelijkheid.

De mindextension is in de film een concept die misschien nietzo
aantrekkelijk in beeld komt.
Maar de technologie erachter is wel interessant.
De basisvraag die ook in filosofie voorkomt.
De invloed van de geest op de materie.
Datgene dat je aandacht schenkt groeit.
Waarbij als je de tijdsfactor uitschakelt alles
ogenblikkelijk verwerkelijkt wordt.

Heb je honger en denk je aan een boterham,
dan ligt hij voor je, of de honger verdwijnt met
het eten van de boterham, in gedachten.

De green lantern als mindextension
Die datgene waar je aan denkt
tot werkelijkheid maakt.

Augmented reality

De nieuwste technologie die in de komende tijd wordt verwezenlijkt is
de Augmented reality functie van computers.

Het betekent zoveel als dat je de werkelijkheid waarneemt,met extra informatie.
Een filmisch voorbeeld is de bril of de lenzen waar extra gegevens worden weergegeven,
Zoals in een van de mission impossible films een geheim agent van rusland,
kan zien dat diegen die langs hem loopt een geheim agent is van amerika

Als functie van computers heeft het oneindige mogelijkheden.
De wereld spannender maken door tegelijk een spel waar te nemen
die onderdeel wordt van het leven
Als functionaris van een groot international kan je klanten over een wereldkaart geprojecteerd zien

Dit is een kleine beschrijving van een groot concept.
Bekijk de wereld door een bril van uw keuze.
Ieder heeft zijn eigen kleur, die nu meer en meer toepasbaar wordt door de mogelijkheden.

De bril die jouw leven waarde geeft, Die je gedachten en dromen een extensie geven.

Psycho-historie

De wetenschap die in de toekomst de belangrijke dingen voorziet.
Een manier om vanuit de geschiedenis en de psychologische instrumenten
samen met enkele wetenschappelijke methodes de toekomst leiding te geven.

Zo zou er in de jaren zeventig een persoon x zijn geweest die alle oorlogen tot
de helft van de een en twintigste eeuw zou hebben voorzien.

Een time-capsule draagt zijn geheimen mee. Immers een oorlog kan alleen door
inmenging van kort ervoor worden voorkomen of minder schadelijk laten worden.

Een time-capsule met alle oorlogen die tot 1970 zijn gevoerd,
wordt over een tijd in antartica ontsloten.

Een oorlog laat zich voorspellen,
afhankelijk van belangrijke persoonsnamen,
die bekend zijn met een bepaalde manier van organisatie.

een oorlog laat zich voorspellen,
Afhankelijk van welke normen en waarden of politieke bewind er is.

Een oorlog laat zich voorspellen,
Kijkend naar het geld, waar het heen stroomt.

De psycho-historie is door isaac asimov bedacht,
Maar zal in de toekomst bron zijn van vernieuwende technologie.
Een tijd geleden was de leidse fles de grootste ontdekking,
Waar wij nu al computers met elektronica hebben.
Op die manier, vergeleken zal in de toekomst
leiding aanwezig zijn, door eens in de zoveel tijd een time-capsule te ontsluiten.

Zoals een eekhoorn, in de winter zijn nootjes terugvindt,
en de hele winter eten heeft. Zo wordt voor de eekhoorn
eens in de paar dagen een nootje in de grond gevonden.
Weliswaar heeft hij die zelf er begraven, maar het vinden
is door geur en door herinnering.

Als de mensheid zijn nootjes opgraaft.
Zou oorlog een grens hebben.
Zou technologie niet teveel schade doen.


time capsule

Een time-capsule is een klein doosje, blik, koker die gesloten
houdbaar is voor een voorafbepaalde tijd.

Een plastic doosje zal twintig jaren kunnen blijven bestaan,
Een metalen doos zal honderd jaar blijven bestaan.
Is het metaal dicht gelast, dan kan het drie honderd jaar bestaan.

Afhankelijk van de plaats waar het verborgen wordt,
heeft het een levensduur waarin de boodschap erin bewaard blijft.

Het grootste voorbeeld zijn de nag hammedi rollen die in een grot werden gevonden.
Door iets te verbergen in een plaats waar bijna nooit iemand komt,
Kunnen eeuwen erna nog schatten gevonden worden.

Een time capsule, in deze tijd kun je het best,
in een plaats opslaan waar geen mensen wonen,
Een oceaal, een ijskap, een woestijn.

Een time capsule die zijn informatie vrijgeeft,
naar de bedoeling van diegene die het realiseerde.

Een time capsule draagt informatie mee die ook voor langere tijd zijn nut heeft.
Een capsule vullen met wetenschap hoe een elektromotor gemaakt wordt,
is de onzekerheid dat zoiets in de toekomst nog wel nut heeft.
Immers de techniek groeit met ieder jaar.

Een time capsule met wijze woorden,
een time capsule met religieuze samenvattingen,
Een time capsule met sociale en maatschappelijke instrumenten,
Een time capsule met belangrijke medische instrumenten.

Een time capsule is een middel om ook in de verre toekomst
woorden te vinden voor datgene dat verloren is gegaan.

Een time capsule is een metalen koker, dichtgemaakt,
voor de eeuwigheid in een locatie verborgen.


honey comb


A world full of unlimited energy.
A source of energy without cost or without destruction of natural resources.

A world where warmth, clean water, food is abundant.

to see it is looking at a cube of honeycomb structure.
To look at it is a buzzing sound and a change of color on that cube.
It is not filled with bees, but is as sweet as honey.
Figuraly speaking.

Is it possible that such a device exists?
Is it possible someone can invent it?

The production can change the world,
Not anymore the conglomerates with oil or gas are important and influential.
Not anymore the scarcity of energy.
Not anymore reserved for the wealthy and rich.
The poorest of regions have equal access.

Such a technology.
Such a chance for the world to become a unity.

A scientist would say; it uses the surplus value of the electrons.
Another scientist would say, use the gravity, along a nullifying force field to create a kinetic energy source.
Whereass a different scientist would say that a product of synthesis would create a stepping stone to
use energy with an organic source.

The honey comb of energy,
To save it is to save a society.
To distrust it is to keep the suffering at large parts of the world.


Gravity Waves


In the movie called interstellar was a new concept.
It was the use of gravitational waves for communicating.
The movie was about a space ship travelling through the solar system,
from saturnus to a black hole some further.

The pilot, when reachin the black hol, came into a different
dimension. a different universe.
He was a the back of the timereality.

He was blocked there and sought ways to communicate.
He in the first part of the movie gave a watch to his daughter.
And watched her saying that the books in her cabinet
fell out with a certain code. binary.
The first code was the coordinate of the nasa centre.
When he travelled there he heard they were
making a ship to go to a new world to save human race.

As a pilot he went en did as commanded,
but when he reached the black hole,
he came in an alternation universe.
He could only make codes to the common world.

by giving codes through the watch of his daughter.
Morse or binary code,
He gave her knowledge about the way to travel by quantum steps.

The transformation of codes,
where by altering the gravitational waves, nearby the watch.
The secondhand was moving slow or fast or standing still.

This method of creating or altering gravitation waves.
As i imagine is a good way to have advanced communication.

Only the waves around a planet are so tense that a message is not easy
to understand.

A simple method for all thse beings
on the other side. otherdimension, or transgressional body.
The act of prayer transcends all reality.
both living and non-visible.

The act of prayer, is a ritual or method that is safe
for all creation of the creator.

As creation holds all reality,
both visible, invisible, sentient and non-sentient.


Quantum CommunicationA week ago in the news on television, i saw an informational piece
about a scientific breakthrough.

it was a method to communicate not from wire or wireless but
in a new way.

the method of aligning quantum dots,
whereby the dots react in phase to impulses.

By aligning a quantum dot with another by the use of a laser beam
it was possible to create a way of communication.

By laser both dots where in phase,
next thing was to alter the first quantun wherebby
the next quantum reacted by being altered in the same way.

This opens the door to communication,
as they said that its a safe way unpossible to intercept,
but its a way to communicate intergalactic as well.

maybe its the next step in quantum technology.Debt clearance


Based on the movie repo men.
In a not so distant future, when law gets more harsh.
When criminality has no rule of conduct.

The law itself gets cruel.
When someone gets into debt.
In money or other substance.

There is a method to return every debt.
For example when someone has a debt of 40 thousand.
A new rule will give the method of giving a part of the body to
clear the debt.
A kidney worth fifty thousand,
a lung one hundred thousand.

When you are upto clearing a debt,
you cannot hide, you cannot escape.

when the government looses its social function, and becomes
more and more pushing people to self-reliance and
selfsupporting. and the individual responsabilty.Programmable instinct


A kind of scientific breakthrough could be.
The art of programming creatures by their instinct.
When you look into the eyes of an animal,
we suspect that they have emotions.

An animal always functions with the instrument of emotions.
By their feelings they act.

Feelings that are similar to the feelings we have in our fysical bodies.

I saw an scientific instrument that
large animals were used for fights like the gladiators two thousand years ago.

These animals were trained by the use of an programmable unit.
By showing the animals an emotion, on that device.
They were acting for example when prgrammed with an emotion of fear.
As we see in circus that wild lions do tricks for the public.

But this device they uses were the source that animals,
stayed in their role, and did what they were programmed to.

for example if you train an animal and give structure by showing emotions,
of fear and other, its the most handy way.

Example if you show a child something it has to fear, and give the feeling of fear by this device,
the child will never break that rule made with the feeling of fear.

this device, ethical is that humans may not be trained by it, because
it overwrites the intellectual function, and damages the emotional body.

as is said sometimes, animals with consciousnes may not be influenced by it.
Surgical Operations


In hospitals its common to ise surgical operations to treat people
with diseases which needs such a operation.


When patients are in surgical operation, there is
the method of giving patients by medicine a pain relief
or pain killer.

Heavy operations need a pain killer also taking away his consciousness or awareness.

In the cycle of time,
different views on anesthesia are source of medical methods.
in the times of medieval, there was no science on this subject.

in those times, it was used to give someone alcohol or herbal concoctions.
A couple of hundred years ago, they put the patients on ice,
this lowers the pulses of pain by cooling.

These days we use gas or fluid which give a total relief of pain.

A method which has ethical complaints,
is to use fluid or gas not to take away pain,
but to let the patient afterwards forget he or she has had pain.

You do not take away pain, but let the patient forget it has had pain.

Ethical is that you may not deliberatly give someone pain or suffering.
But morally its at least better than giving someone pain
and have him remember it for his whole lifetime

The ethics of medical care are always if you damage someone to heal him,
or give influence that besides healing also hurts.

side effects are not always eligible.

This article is no advertisement for medical care in a specific way or method.
This article proposes not pain relief by memory blinding.

It does not reject current day medical treatments.Materie van de toekomst


Enkele jaren geleden was de bitcoin een medium waarmee je veel kon verdienen
als je er op tijd uitstapte.
cryptocurrency, die met grote blokken cijfers werkt.
Een blok cijfers was als een heel groot getal,
dat maar op een manier berekent kan worden.

En bitcoin, nadat de berekeningheeft plaatsgevonden kan gebruikt worden
als authenticatie middel van codes.
Waarbij een code een soort symbool is dat gebruikt wordt om geld over te sturen,
maar ook hele geheime documenten van een vingerafdruk te voorzien. Een digitale variant ervan.

Zoals de bitcoin, de vorige jaren in het nieuws was, en mensen spijt voelen
dat ze er niet van geprofiteerd hebben.

De komende jaren neemt de computertechnologie een vlucht.
computers kleiner, geavanceerder, maar ook zuiniger sneller.

Om dit mogelijk te maken zijn er materievormen die voor de fabricage
gebruikt worden.

Zo is een onbewezen hulpmiddel, onbewezen omdat wetenschappelijk er nog
geen bewijs voor is.
Dat Kobalt als materie wordt gebruik in de fabricage van chips.

Als die chemische stof gebruikt gaat worden op grote schaal,
dan is de oospronkelijke vindplaats een goudmijn.

Een kilo kobalt, is dan opeens het honderdvoudige waard.

Andere materie van de toekomst is niet een materie die als grondstof waarde heeft voor
de fabricage van elektronica.

Maar de materie van de edelstenen.
zoals wij nu rembrand van waarde vinden zal
in de toekomst edelstenen,
als zeer bijzonder worden gezien.

Immers in een toekomstige periode zal ook elektronica weer falen.
Immers in de toekomstige periode zal geld in zijn waarde vallen.

Bedenk dan dat edelstenen in allerlei vormen dan weer een bijzonder
ruilmiddel worden.
Waarbij de schoonheid van een stem zijn waarde vertegen woordigt

Mog edelstenen, hun straling aan ons geven in de toekomst.
Continuum


De netflix serie continuum
over het bedrijf sadtech
en de aanstuurder
die zowel de politie als een verzetbeweging naar
het verleden stuurde.

En in het verleden de verzet
liber8, die eigenlijk de wereld van
de handelsmachten wilde bevrijden
En de jongen die later de grote baas zou worden.

Met de vrouw Bragha die een speciale betekenis had.
Misschien wel een figuurlijk verwerking van
een spirituele bron. Dat Bragha misschien
wel een godheid was die hij door de grote baas te worden
als spirituele bron diende.

Immers Bragha en Brachma woordsprekelijk
dicht bij elkaar ligt.

Zouden films dat soort figuurlijke betekenissen
bevatten, en is het een onbewuste element in
films en series of heeft het bij de schrijver
of regisseur al een bepaalde betekenis.